DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR Kooperativa SKEN
ÚVOD HISTÓRIA STANOVY ORGÁNY ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE MÚZEUM CENA S.JURKOVIČA DOKUMENTY KONTAKTY
Družstevná únia Slovenskej republiky je dobrovoľné záujmové združenie družstevných zväzov založené za účelom spoločnej ochrany ich záujmov. Je členskou organizáciou Medzinárodného družstevného zväzu ICA a Cooperatives Europe so sídlom v Bruseli.
viac o DUSR

AKTUALITY A NOVINKY

220. výročie narodenia Samuela Jurkoviča

Družstevná únia SR bola spoluorganizátorom slávnostného podujatia pri príležitosti 220. výročia narodenia Samuela Jurkoviča, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. februára 2016 v rodisku zakladateľa prvého družstva na slovensku v Brezovej pod Bradlom.
viac informácií >>

170 rokov družstevného hnutia na Slovensku

Dňa 14.mája 2015 usporiadala Družstevná únia Slovenskej republiky (DÚ SR) v Bratislave konferenciu s názvom Samuel Jurkovič - 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku.
viac informácií >>

Online platforma „Rozvoj družstiev“ je aktívna

15. mája 2014 bola spustená nová online platforma „Rozvoj družstiev“. Táto webstránka zobrazuje medzinárodné rozvojové projekty, ktoré sú realizované európskymi družstevnými organizáciami po celom svete.
viac informácií >>

Manifest Cooperatives Europe

Družstevné politické priority pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu Cooperatives Europe vytvárajú rozmanitú ekonomiku, pomáhajú zakladať nové družstevné spoločnosti a vytvárajú nové pracovné príležitosti.
viac informácií >>

ZOZNAM PODUJATÍ

Domáce

1. júna 2017

XXVI. zasadnutie Valného zhromaždenia DÚ SR
Odovzdávanie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča

17. - 20. augusta 2017

24. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO


Zahraničné

27. - 28. apríla 2017

Valné zhromaždenie Cooperatives Europe, Malta
viac informácií >>

Príhovor predsedníčky Predstavenstva DÚ SR, Ing. Ivety Chmelovej

Vážené dámy, vážení páni, milí družstevníci,

Iveta ChmelováValné zhromaždenie delegátov Družstevnej únie SR nedávno zhodnotilo predchádzajúci rok konštatovaním, že Družstevná únia SR dosiahla kladný hospodársky výsledok aj vďaka prijatým opatreniam, ktoré sa udiali v predchádzajúcich obdobiach.

Rok 2016 je plný očakávaní. V európskom kontexte prežívame ťažké obdobie v podobe stále pretrvávajúcej migračnej krízy, ktorá je vážnejšou hrozbou než pred pár rokmi polemika o podpore Grécka ako člena eurozóny.
Situácia na svetových a európskych trhoch je stále veľmi poznačená exportom čínskych výrobkov, o čom by vedeli rozprávať aj naše družstevné, najmä výrobné  podniky. A myslím, že tým proces nekončí. Podobne ako v Českej republike smeruje vlna čínskych výrobkov k spotrebiteľom aj prostredníctvom vytváranej vlastnej obchodnej siete.     

Súčasne v našej krajine graduje problém dlhodobej udržateľnosti sektora zdravotnej starostlivosti nielen z dôvodu súčasného systému financovania, ale aj v súvislosti so starnutím obyvateľstva.
V podobných problémoch sa zmieta aj školstvo.

V našich podnikateľských subjektoch stále čakáme na pozitívne zmeny, ktoré by vyriešili nastolené  celospoločenské problémy a tiež vytvorili  zdravé podnikateľské prostredie s  efektívnou vymožiteľnosťou práva vrátane fungujúceho systému konkurzov či  mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

V Družstevnej únii SR máme v ďalšom období bez ohľadu na všeobecné spoločenské podmienky pripravené aktivity, smerujúce k rozvoju družstevných myšlienok a družstevnej formy podnikania. Budeme napĺňať prijaté opatrenia, zamerané na novú etapu práce, hospodárne nakladanie so zverenými hodnotami i ochranu  individuálnych záujmov a potrieb členských organizácií.
Aj v tomto období sa budeme podieľať na činnosti Družstevného múzea Samuela Jurkoviča, ktoré je umiestnené v priestoroch kaštieľa v Sobotišti, v mieste pôsobnosti zakladateľa prvého družstva – učiteľa Samuela Jurkoviča. Družstevná únia SR pravidelne prispieva na činnosť múzea a podľa svojich možností participuje aj na obnove historickej budovy, v ktorej je múzeum umiestnené.

A tak ako po iné roky, aj v tomto roku vyzdvihneme výsledky svojich družstevných kolektívov i jednotlivcov. Oceníme tých, ktorí priložili ruku k spoločnému cieľu – k zviditeľneniu družstevnej formy podnikania, podpore zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, výchove mladej generácie v duchu družstevných tradícií najvyšším družstevným vyznamenaním – Družstevnou cenou Samuela Jurkoviča. Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča pravidelne ročne udeľujeme štyrom nominovaným za každú zakladajúcu členskú organizáciu. 

V oblasti zahraničnej spolupráce kladne hodnotíme členstvo Družstevnej únie SR  v Medzinárodnom družstevnom zväze. Očakávame od neho, že svojim lobovaním v najvyšších orgánoch Európskej únie napomôže zlepšeniu vzťahov a pohľadu týchto orgánov na postavenie a činnosť družstevného hnutia v Európe.  
Družstevná únia SR je od svojho založenia aj členom Cooperatives Europe – Európskeho regiónu Medzinárodného družstevného zväzu so sídlom v Bruseli.

Vážené dámy, vážení páni, milí družstevníci,
družstevná forma podnikania má svoju tradíciu, za sebou obdobia rozkvetu aj obdobia boja o svoje miesto v podnikateľskom prostredí.
I napriek výsledkom, ktoré pre jednotlivé členské organizácie aj samotnú Družstevnú úniu SR jednotlivé obdobia priniesli vieme, že zápas neskončil.
S úcty k priekopníkom minulých rokov nám ostáva zapísať ďalšie kapitoly družstevného života a dokázať životaschopnosť družstevnej formy podnikania. 
Zaželajme si preto, aby sme každý ďalší deň dokázali žiť rovnako múdro a rozumne, aby sme našli aspoň toľko šťastia a spokojnosti, ako do dnešných dní.  Aby sme otvorenou komunikáciou a vzájomnou spoluprácou jednotlivých družstevných zväzov a družstevných podnikov naplnili úlohy a ciele, ktoré sme si pre súčasné obdobie predsavzali.  

K tomu všetkým želám obrovskú dávku šťastia, zdravia a sily.  

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka Predstavenstva
Družstevnej únie SR

Družstevná Únia Slovenskej Republiky

Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovenská Republika

Copyright © DÚ SR, 2014-2016. Všetky práva vyhradené.    Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok