DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY COOP PRODUKT SLOVENSKO COOP Jednota Slovensko SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR Kooperativa SKEN
ÚVOD HISTÓRIA STANOVY ORGÁNY ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE MÚZEUM CENA S.JURKOVIČA DOKUMENTY KONTAKTY

ARCHÍV AKTUALÍT

Zahraničné podujatie: 21. októbra 2018 - Valné zhromaždenie Medzinárodného družstevného zväzu, Buenos Aires, Argentína

Valné zhromaždenie Medzinárodného družstevného zväzu, Buenos Aires, Argentína

Domáce podujatie: 16. - 19. augusta 2018 - 25. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO

25. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO

Domáce podujatie: 7. júna 2018 - XXVII. zasadnutie Valného zhromaždenia DÚ SR, Odovzdávanie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča

XXVII. zasadnutie Valného zhromaždenia DÚ SR, Odovzdávanie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča

Zahraničné podujatie: 16. - 18. mája 2018 - Valné zhromaždenie Cooperatives Europe, Helsingør, Dánsko

Valné zhromaždenie Cooperatives Europe, Helsingør, Dánsko

Zahraničné podujatie: 20. apríla 2016 - Valné zhromaždenie Cooperatives Europe, Brusel

Valné zhromaždenie Cooperatives Europe, Brusel

Domáce podujatie: 18. - 21. augusta. 2016 - COOPEXPO

23. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO

Domáce podujatie: XXV. zasadnutie Valného zhromaždenia DÚ SR

Odovzdávanie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča

Záujem študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave o družstvá

Družstevná únia SR už niekoľko rokov spolupracuje s Ekonomickou univerzitou  v Bratislave, Fakultou  podnikového manažmentu, Katedrou podnikovohospodárskou. Už tradične začiatkom decembra sa koná vyhodnocovanie seminárnych prác študentov 5. ročníka, ktorí si zvolili tému svojich prác s družstevnou tematikou. Inak tomu nebolo ani tohto roku. Dňa 3. 12. 2014 prezentovali študenti svoje práce zamerané na družstevnú formu podnikania komisii zloženej zo zástupcov Ekonomickej univerzity a Družstevnej únie SR. Komisia, po vyhodnotení celkovej prípravy práce, zvolenej tematiky, prínosu v danej oblasti a v neposlednom rade aj na základe prednesu  seminárnej práce študentami, vyhodnotila, a Družstevná únia SR finančnou čiastkou ocenila, nasledujúce seminárne práce:

1.miesto – Veronika Margetová – Korporácia Mandragón
2. miesto - Adam Bartoš – Komunitné záhrady, družstvo DEDO a   Dominika Horváthová – EKO life, družstvo zamerané na ekologické
                  nakladanie s odpadom
3. miesto - Katarína Bošnáková – Kvietok, družstvo zamerané na poskytovanie sociálnych služieb  ambulantnou formou

Študentom ešte raz gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a tiež pri nástupe do zamestnania, prípadne pri zakladaní a následnom vedení nimi založených družstiev.

Domáce podujatie: 20. – 23. augusta 2015 - COOPEXPO

22. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO

Domáce podujatie: 10. júna 2015 - Valnéhé zhromaždenie

XXIV. zasadnutie Valného zhromaždenia DÚ SR

Domáce podujatie: 14. mája 2015 - 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku

Konferencia „Samuel Jurkovič – 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku“ spojená so slávnostným odovzdávaním Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča

Zahraničné podujatie: 10. – 13. novembra 2015 - Valné zhromaždenie MDZ v Antalyi - Turecko

V dňoch 10. – 13. novembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia a špecializovaných výborov Medzinárodného družstevného zväzu (MDZ) v tureckej Antalyi.
Na základe rozhodnutia Predstavenstva DÚ SR, sa rokovaní valného zhromaždenia nezúčastnila delegácia DÚ SR. Poverenie k zastupovaniu pri hlasovaní odovzdala DÚ SR zástupcovi Družstevnej asociácie ČR pánovi Rostislavovi Dvořákovi.   
viac informácií >>

Zahraničné podujatie: 23. – 24. apríla 2015 - Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie Cooperatives Europe v Paríži - Francúzsko

6. – 9. októbra 2014 - Medzinárodné družstevné zasadnutie v Quebecu

Medzinárodné družstevné zasadnutie v Quebecu.

21. - 24. augusta 2014 - 21. ročník Medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO

21. ročník Medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO.

29. mája 2014 - XXIII. Valné zhromaždenie DÚ SR

XXIII. Valné zhromaždenie DÚ SR.

29. mája 2014 - odovzdávanie cien S. Jurkoviča

slávnostné odovzdávanie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča v priestoroch Radošinského naivného divadla.

3. – 4. apríla 2014 - Valné zhromaždenie Cooperatives Europe vo Varšave

Valné zhromaždenie Cooperatives Europe vo Varšave.

Stretnutie s poslancom NR SR Ľubošom Blahom

Vo výstavnom areáli Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, štátny podnik, sa v dňoch 22. – 25. 8. 2013 uskutočnil jubilejný 40. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex, súčasťou ktorej bol tiež 20. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO.
Dňa 29. januára 2014 sa uskutočnilo stretnutie členov Predstavenstva Družstevnej únie SR pp. M. Mišánika, V. Molnára, I. Chmelovej, G. Csollára a výkonnej riaditeľky p. E. Štrpkovej s poslancom Národnej rady SR pánom Ľubošom Blahom, predsedom Výboru NR SR pre Európske záležitosti. Predmetom stretnutia bola diskusia o stave, možnostiach a súčasných potrebách družstevníctva na Slovensku. Pán poslanec prejavil záujem o problematiku poľnohospodárskych, bytových, spotrebných a výrobných družstiev na Slovensku a v rámci EÚ. Na stretnutí prezentoval snahu podporiť a napomáhať družstvám vo vzťahu k európskym štandardom. Dohodnutá bola ďalšia spolupráca za účelom zlepšovania podmienok činnosti družstiev na Slovensku a v rámci EÚ.

Zhodnotenie jubilejného 20. ročníka medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2013

Vo výstavnom areáli Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, štátny podnik, sa v dňoch 22. – 25. 8. 2013 uskutočnil jubilejný 40. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex, súčasťou ktorej bol tiež 20. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO.
Rok 2013 je pre slovenské družstevné hnutie jubilejným rokom. Družstevná únia SR si pripomína 20. výročie svojho vzniku. Tento rok je jubilejný aj pre zakladajúce členské organizácie DÚ SR : COOP PRODUKT SLOVENSKO (60 rokov), COOP Jednota Slovensko (45 rokov), Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR ( 45 rokov) a Slovenský zväz bytových družstiev (45 rokov).

Dovoľte mi, pri tejto príležitosť pozvať Vás všetkých do pavilónu M3, kde už tradične bude stánok Družstevnej únie SR a kde budú svoje výrobky vystavovať a predávať výrobné družstvá združené v COOP PRODUKT SLOVENSKO. Družstevné výrobky si budete môcť zakúpiť aj v predajni COOP Jednota Slovensko, ktorá bude súčasťou pavilónu M3. Družstevná únia SR si v rámci výstavy pripomenie aj Medzinárodný družstevný deň vyhlásený Medzinárodným družstevným zväzom so sídlom v Ženeve na prvú júlovú sobotu (6.7.2013) . Tento sviatok všetkých družstevníkov na celom svete si pripomenieme už po 91-krát. Pre tento rok stanovila OSN za hlavnú tému Medzinárodného družstevného dňa slogan: „Družstevný podnik zostáva silný i v čase krízy". Počas trvania výstavy je v pavilóne M3 pripravený bohatý sprievodný program doplnený vystúpením záujmových a folklórnych skupín, ktoré spestria a doplnia pripravený program. Nenechajte si ujsť príležitosť oboznámiť sa so širokým sortimentov výrobkov slovenských výrobných a spotrebných družstiev a spolu s rodinou príjemne stráviť chvíle voľna v spoločnosti zaujímavých ľudí a zároveň si pripomenúť tradičné družstevné zvyky a obyčaje.
Srdečne Vás pozývam do pavilónu M3 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
Ing. Milan Mišánik
predseda Predstavenstva
Družstevná únia SR

Dňa 24.04.2013 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič

Dňa 24.04.2013 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovičprijal predstaviteľov Družstevnej únie SR, ktorí informovali pána prezidenta o súčasnom dianí a problémoch jednotlivých členských organizácií DÚ SR. Pri tejto príležitosti bola pánovi prezidentovi odovzdaná busta Samuela Jurkoviča spolu s publikáciami zachytávajúcimi históriu družstevného hnutia na Slovensku.

Pozvánka na jubilejný 20. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2013,

Vo výstavnom areáli Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, štátny podnik, sa v dňoch 22. – 25. 8. 2013 uskutoční jubilejný 40. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex, súčasťou ktorej je tiež 20. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO.
Rok 2013 je pre slovenské družstevné hnutie jubilejným rokom. Družstevná únia SR si pripomína 20. výročie svojho vzniku. Tento rok je jubilejný aj pre zakladajúce členské organizácie DÚ SR : COOP PRODUKT SLOVENSKO (60 rokov), COOP Jednota Slovensko (45 rokov), Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR ( 45 rokov) a Slovenský zväz bytových družstiev (45 rokov).

Dovoľte mi, pri tejto príležitosť pozvať Vás všetkých do pavilónu M3, kde už tradične bude stánok Družstevnej únie SR a kde budú svoje výrobky vystavovať a predávať výrobné družstvá združené v COOP PRODUKT SLOVENSKO. Družstevné výrobky si budete môcť zakúpiť aj v predajni COOP Jednota Slovensko, ktorá bude súčasťou pavilónu M3.
Družstevná únia SR si v rámci výstavy pripomenie aj Medzinárodný družstevný deň vyhlásený Medzinárodným družstevným zväzom so sídlom v Ženeve na prvú júlovú sobotu (6.7.2013) . Tento sviatok všetkých družstevníkov na celom svete si pripomenieme už po 91-krát. Pre tento rok stanovila OSN za hlavnú tému Medzinárodného družstevného dňa slogan: „Družstevný podnik zostáva silný i v čase krízy".
Počas trvania výstavy je v pavilóne M3 pripravený bohatý sprievodný program doplnený vystúpením záujmových a folklórnych skupín, ktoré spestria a doplnia pripravený program.
Nenechajte si ujsť príležitosť oboznámiť sa so širokým sortimentov výrobkov slovenských výrobných a spotrebných družstiev a spolu s rodinou príjemne stráviť chvíle voľna v spoločnosti zaujímavých ľudí a zároveň si pripomenúť tradičné družstevné zvyky a obyčaje. Srdečne Vás pozývam do pavilónu M3 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
Ing. Milan Mišánik
predseda Predstavenstva 
Družstevná únia SR

Dňa 17.04.2013 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča,

ktoré sa konalo v Radošinskom naivnom divadle za účasti významných hostí z domova, ako i zo zahraničia. Tohtoročné odovzdávanie najvyššieho družstevného ocenenia bolo spojené s oslavami 20. výročia vzniku Družstevnej únie SR. Súčasťou slávnostného večera bolo aj divadelné predstavenie a po jeho skončení recepcia v priestoroch divadla.

V dňoch 23. – 26. 8. 2012 sa v rámci výstavy AGROKOMPLEX

uskutoční v poradí už 19. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO. Srdečne pozívame všetkých do pavilónu M3.

Dňa 15. 5. 2011, najskôr na zasadnutí Predstavenstva, a následne Valného zhromaždenia,

hodnotila Družstevná únia SR dosiahnuté hospodárske výsledky za predchádzajúci rok. Po konsolidácii, ktorá prebiehala v minulom roku, delegáti Valného zhromaždenia DÚ SR kladne zhodnotili činnosť a dosiahnuté výsledky za rok 2011.

Slávnostná atmosféra zavládla aj počas odovzdávania najvyššieho družstevného ocenenia,

ktorým je Družstevná cena Samuela Jurkoviča. Slávnostný akt sa odohral v reprezentačných priestoroch Kooperativy, poisťovne a.s. Atmosféru umocnili svojim vystúpením Diabolské husle Berkyho-Mrenicu so speváčkou Sisou Lelkes-Sklovskou.

V dňoch 14. - 18. novembra 2011 sa v mexickom Cancúne uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia a špecializovaných výborov MDZ.

Počas celého priebehu zasadnutí mali delegáti možnosť navštíviť samostatnú družstevnú výstavu, na ktorej sa prezentovali predovšetkým družstevné organizácie hostiteľskej krajiny - Národná družstevná konfederácia Mexika, organizácie Siscoop, Prybe ( družstevná poisťovňa) a ďalšie. V samostatnom stánku sa návštevníci mohli dozvedieť viac o treťom ročníku medzinárodnej družstevnej výstavy ICA EXPO 2012, ktorá sa bude konať v Manchestri koncom októbra 2012.V rámci podujatí bol oficiálne spustený Medzinárodný rok družstiev 2012, bolo premietnuté video pri príležitosti tohto významného roka pre družstevný sektor a špeciálna webová stránka s dôležitými informáciami o podujatiach, pripravovaných na národnej ako i medzinárodnej úrovni.

V dňoch 18. – 21. augusta 2011 sa uskutočnila v priestoroch Agrokomplex - výstavníctvo štátny podnik Nitra,

v poradí už 18. medzinárodná kontraktačno-predajná výstava COOPEXPO 2011.

XX. Valné zhromaždenie DÚ SR sa uskutočnilo dňa 9. 6. 2011 v Bratislave.

Zhodnotilo výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok, schválilo predbežný rozpočet na rok 2011 a úlohy pre členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie DÚ SR.

V Moskve sa v dňoch 29. 5. - 1. 6. 2011 uskutočnilo Valné zhromaždenie a Európska konferencia Cooperatives Europe.

Valné zhromaždenie Cooperatives Europe, Európska družstevná konferencia a jednotlivé workšopy sa konali v priestoroch Svetového obchodného centra. Témou Európskej konferencie bola: „Odozva na európske ekonomické a spoločenské príležitosti: cesta družstiev“.

XVII. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2010

sa uskutoční v termíne 19. – 22.8.2010 v rámci výstavy Agrokomplex Nitra.

Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2012 za Medzinárodný rok družstiev.

V tejto súvislosti bude Družstevná únia SR koordinovať spoločný postup s Medzinárodným družstevným zväzom so sídlom v Ženeve a príslušnými štátnymi inštitúciami SR.

V Bruseli sa uskutočnilo náhradné Valné zhromaždenie Cooperatives Europe - Európskeho družstevného regiónu v termíne 31.5.2010.

Mojmírovce dňa 28.5.2010. Zhodnotilo výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok, schválilo rozpočet na rok 2010 a prijalo úlohy na nasledujúce ročné obdobie.

XIX. Valné zhromaždenie Družstevnej únie SR sa uskutočnilo vo Vzdelávacom inštitúte COOP, a.s.

Mojmírovce dňa 28.5.2010. Zhodnotilo výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok, schválilo rozpočet na rok 2010 a prijalo úlohy na nasledujúce ročné obdobie.

Valné zhromaždenie Medzinárodného družstevného zväzu

sa uskutoční vo Švajčiarsku, Ženeve predbežne v termíne 16. - 20. novembra 2009

Valné zhromaždenie Cooperatives Europe - Európskeho regiónu Medzinárodného družstevného zväzu

sa predbežne uskutoční v Bulharsku, Sofii v dňoch 22. - 23. júna 2009

Slávnostné odovzdávanie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča<

sa bude konať v Divadle A. Bagara v Nitre dňa 16.4.2009 a bude spojené s divadelným predstavením a recepciou pre pozvaných hostí

XVIII. Valné zhromaždenie Družstevnej únie SR<

sa uskutoční vo Vzdelávacom inštitúte COOP Mojmírovce, a.s. dňa 16.4.2009

Príhovor predsedu Predstavenstva DÚ SR,p. Gabriela Csollára na dožinkových slávnostiach 23.8.2008

Vážené dámy, vážení páni,
dnes na Slovenských dožinkových slávnostiach najvyšší hospodári Slovenska prevezmú dožinkový veniec ako symbol úspešného ukončenia žatvy.
Nás družstevnú úniu teší, že roľníkom, poľnohospodárom či farmárom sa v tomto roku skutočne darí. Nádejame sa, že výsledky ich práce onedlho zaplnia pulty predajní a stoly našich domácností. Zástupcovia družstevného obchodu tomu budú určite nápomocní.
Naša radosť z výsledkov poľnohospodárov je o to väčšia, že jeden z členov družstevnej únie a to Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností so svojou takmer tisíckou spoločností má na týchto úspechoch obrovský podiel.
Rád by som Vám dámy a páni predstavil ostatných členov DÚ.

COOP PRODUKT Slovensko: združuje 90 výrobných družstiev od drobnej priemyselnej výroby až po veľkovýrobu. Chvály hodné je to, že 24 z nich vytvára podmienky na prácu zdravotne postihnutých spoluobčanov, čím nachádzajú svoje plnohodnotnejšie uplatnenie v živote.

Slovenský zväz bytových družstiev združuje 95 regionálnych BD, ktoré sa spolu so správcovskými spoločnosťami starajú o takmer celý bytový fond.

Na záver Coop Jednota Slovensko so svojimi 28 Jednotami s 2 400 predajňami a 6 logisticko-distribučnými centrami. Je najväčší predajca potravín na Slovensku.

Z krátkeho výpočtu je zrejmé, že družstevné podnikanie je významná súčasť slovenskej spoločnosti a dôležitý indikátor hospodárskeho rozvoja.

Dámy a páni,
položme si otázku, kde sú prvopočiatky družstevného hnutia ? Nikto z nás si to nemôže pamätať lebo to bolo veľmi dávno.
Pre správnu odpoveď sa musíme vrátiť späť do histórie o takmer 200 rokov
Určite väčšina z Vás pozná anglického filozofa Roberta Obenu – otca družstevníctva.
Jeho princípy a myšlienky dali základ družstevníctvu na celom svete.

Rovnosť – svojpomoc – demokracia, 
boli základným pilierom Stanov Rochdaleských pionierov, keď v roku 1844 založili prvé družstvo na svete v Anglicku Rochdale.

Nás slovenských družstevníkov teší a sme hrdí na to, že na starom Európskom kontinente v Sobotišti slovenský národovec Samuel Jurkovič založil 3 mesiace po Rochdale v roku 1845 – Gazdovský spolok - prvé úverové družstvo.
Neskôr v r. 1869 Samuel Ormis zakladá v Revúcej prvé Potravné družstvo - predchodcu spotrebného družstva.
Áno toto všetko sa udialo pred 163 rokmi.
História družstevníctva je skutočne dlhá, bohatá, plná zvratov, výstupov ale aj pádov.
Odvtedy sa veľa zmenilo v našom družstevnom hnutí, čo sa však v podstate nezmenilo sú princípy družstevníctva.

Rovnosť – svojpomoc – demokracia

Dámy a páni, 
sme presvedčení, že myšlienky a hodnoty družstevníctva budú príťažlivé nielen pre dnešné ale aj pre budúce generácie. Príkladom toho je niekoľko čísiel zo sveta.
K družstevníctvu sa na modrej planéte zvanej Zem hlási 900 mil. osôb.
V Európe v 37 krajinách je funkčných 250 tis. Podnikajúcich družstevných spoločností.
Členská základňa Európskeho kontinentu je viac ako 130 mil. obyvateľov
Skutočne veľká ekonomická sila.

Dámy a páni ,
určite mi dáte za pravdu, že družstevníctvo je zvláštny fenomén doby u nás.
Vzniklo na ruinách feudalizmu v lone kapitalizmu. Prežilo 2 svetové vojny, kolektivizáciu a socializáciu. V novodobej histórii Slovenska prežilo transformáciu teraz tvrdé konkurenčné prostredie a stále je tu, lebo dokázalo žiť v nových podmienkach, lebo sa dokázalo prispôsobiť.
Je tu preto, lebo vonia človečinou.

Ing. Gabriel Csollár
predseda Predstavenstva
Družstevná únia SR

Nitra, 23.8.2008 – celoslovenské dožinkové slávnosti

Informácia o družstevnej výstave COOPEXPO 2008 v Nitre

Realizácia a priebeh výstavy
V dňoch 21. – 25. 8. 2008 sa v Nitre uskutočnil jubilejný 15. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2008. 
Výstava COOPEXPO sa konala v rámci výstavy AGROKOMPLEX, Nitra , ako samostatná družstevná výstava so sprievodnými spoločenskými a kultúrnymi akciami.
Na slávnostnom otvorení výstavy AGROKOMPLEX a COOPEXPO dňa 21. 8. 2008 sa na základe pozvánky ministra pôdohospodárstva SR zúčastnili aj členovia Predstavenstva Družstevnej únie SR.
Po otvorení výstavy navštívila expozíciu COOPEXPO 2008 vládna delegácia vedená pánom Viliamom Veteškom, podpredsedom Národnej rady SR, minister Pôdohospodárstva SR, poslanci NR SR, štátni tajomníci, zástupcovia samosprávy a ďalší významní hostia z domova a zo zahraničia.
Na pozvanie ministra Pôdohospodárstva SR sa členovia Predstavenstva Družstevnej únie SR zúčastnili na slávnostnom obede pri príležitosti otvorenia výstavy.
V tento deň sa na Malante konal slávnostný večer spojený s odovzdávaním Značiek kvality SK, ocenení Zlatý kosák a cien Družstevnej únie SR vybraným stánkom na výstave COOPEXPO , ktorého sa zúčastnili členovia Predstavenstva Družstevnej únie SR. Tri najlepšie expozície zo všetkých domácich družstevných vystavovateľov boli vybrané aj v tomto roku komisiou, ktorá pozostávala zo zástupcov Družstevnej únie SR, COOP PRODUKT SLOVENSKO a AGROKOMPLEX výstavníctvo Nitra š.p.. Diplomy a finančná hotovosť boli oceneným družstevným vystavovateľom odovzdané slávnostnou formou ministrom Pôdohospodárstva SR, predsedom Predstavenstva Družstevnej únie SR a riaditeľom Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p
V sobotu dňa 23. 8. 2008 sa členovia Predstavenstva Družstevnej únie SR zúčastnili osláv celoslovenských dožinkových slávností a medzinárodného družstevného dňa. V rámci programu, po vystúpení ministra pôdohospodárstva SR a predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, predniesol slávnostný príhovor aj predseda Predstavenstva Družstevnej únie SR p. G. Csollár. Program bol sprevádzaný vystúpením súboru Zlaté husle, Ľudovou hudbou Miroslava Dudíka so sólistami Helenou Záhradníkovou a Milanom Križanom. Na záver predviedli tanečníci z umelecého súboru Lúčnica ukážky zo svojho repertoáru.
Po skončení oficiálneho programu sa konal slávnostný obed, ktorého sa zúčastnil aj prededa Predstavenstva DÚ SR p. G. Csollár. 


Zhodnotenie výstavy
Výstava COOPEXPO 2008 bola už tradične umiestnená v pavilóne M3 . Celkovo sa na výstave zúčastnilo 56 domácich a zahraničných vystavovateľov na ploche 840 m2 v rámci pavilónu M3 a na 66 m2 voľnej plochy . Z tohto počtu reprezentovalo slovenské družstevníctvo 45 vystavovateľov. V rámci pavilónu mala svoj stánok aj Družstevná únia SR. Pri vchode do stánku bol umiestnený panel so základnými informáciami o jednotlivých zakladajúcich členských organizáciách DÚ SR, COOPUNII a KOOPERATIVE poisťovni a.s.

Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO okrem výstavy a predaja vlastných výrobkov zabezpečili aj tradičnú módnu prehliadku družstevných výrobkov. Svoju produkciu a činnosť prezentovali v samostatnej expozícii aj poľnohospodárske družstvá. V rámci stánku Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností boli formou panelov zastúpené družstvá zo všetkých oblastí SR.
Na jubilejnom 15.ročníku výstavy COOPEXPO nechýbali družstevné organizácie z Českej republiky, ktoré prišli s pestrým sortimentom výrobkov svojich družstiev. Návštevníci mali možnosť zakúpiť si výrobky v samostatnej expozícii, ktorá zastrešovala 6 výrobných družstiev z Čiech a Moravy a Združenie stavebných a kamenických družstiev, ktoré sústredilo 5 českých stavebných družstiev.

Počas výstavy sa uskutočnili viaceré rokovania s domácimi i zahraničnými obchodnými partnermi. 
Dôležitou súčasťou sprievodného programu s medzinárodným významom bolo pracovné stretnutie predsedov členských organizácií CECOP zo strednej a východnej Európy. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia družstevných zväzov zo Slovenskej a Českej republiky, Bulharska, Rumunska a Poľska

Spolupráca pri príprave výstavy bola v rámci členských organizácií DÚ SR veľmi dobrá o čom svedčí už tradične vysoká úroveň výstavy .


Záver
S cieľom zachovať charakter a všetky doteraz platné podmienky konania výstavy COOPEXPO je potrebné v roku 2009 uskutočniť rokovanie zástupcov Družstevnej únie SR a AGROKOMPLEX výstavníctvo Nitra, š.p. s cieľom predĺžiť platnosť 1-ročnej Zmluvy o spolupráci a dohodnúť zvýhodnené podmienky pre konanie Výstavy COOPEXPO v budúcom období. Zároveň je potrebné, aby členské organizácie Družstevnej únie SR prijali opatrenia v rámci svojich zväzov na získanie ďalších vystavovateľov z radov členov.

17. Valné zhromaždenie Družstevnej únie SR

17. Valné zhromaždenie Družstevnej únie SR sa uskutočnilo v rámci osláv 15. výročia vzniku DÚ SR a slávnostného odovzdávania Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča dňa 24.4.2008 vo Vzdelávacom inštitúte COOP Mojmírovce, a.s.

Predseda Predstavenstva, Ing. Gabriel Csollár prezentoval delegátom Valného zhromaždenia priority Družstevnej únie SR na rok 2008:
- nadviazať na všetko pozitívne, čo podporovalo rozvoj družstevného hnutia na Slovensku,   dobrú komunikáciu medzi členskými organizáciami a orgánmi štátnej správy
- pokračovať v aktivitách vo vzťahu k Medzinárodnému družstevnému zväzu a Cooperatives   Europe tak, aby sme boli ich právoplatnými členmi 
- sústrediť sa na najväčšiu zmenu v krajine od 1.1.2009 – zavedenie jednotnej meny Euro,   čomu je potrebné prispôsobiť všetky aktivity tak, aby DÚ SR splnila všetky náležitosti   predpísané zákonom a zabezpečila plynulý prechod na používanie tejto meny
- pripraviť sa na legislatívnu zmenu v oblasti zákona o spolkoch, ktorý sa bude dotýkať   nielen DÚ SR, ale aj niektorých členských organizácií; v tejto oblasti je potrebné zvoliť   spoločný postup a využiť možnosti pripomienkovania tohto zákona v rámci legislatívneho   procesu a predpokladá sa spolupráca s RÚZ vzhľadom k tomu, že RÚZ môže dať   zásadné stanoviská k zákonu, ktoré budú prerokované v Tripartite
- prijímať účinné opatrenia vedúce k zhodnocovaniu spoločného majetku, ale aj majetku   členov v jednotlivých fondoch DÚ SR
- podporovať rozvoj medzinárodnej spolupráce na úrovni jednotlivých únií a asociácií 
- pokračovať v aktivitách na úrovni MDZ a Cooperatives Europe vo vzťahu k EÚ a   Európskej komisii; sledovať postavenie družstevných organizácií v rámci legislatívy   jednotlivých členských krajín EÚ 
- udržiavať bilaterálne medzinárodné kontakty s DA ČR, resp. ďalšími krajinami
- dbať na popularizovanie družstevnej myšlienky pre širokú verejnosť 
- podporovať spoluprácu medzi členmi DÚ SR, hľadať spoločné aktivity, ktoré ich budú   obohacovať a zbližovať. 

Oslavy 15. výročia založenia Družstevnej únie SR

Oslavy 15. výročia založenia Družstevnej únie SR spojené so slávnostným odovzdávaním Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča sa uskutočnili v Divadle Andreja Bagara v Nitre dňa 24.4.2008. Osláv sa zúčastnilo viac ako 500 pozvaných hostí. 

Po slávnostnom príhovore predsedu Predstavenstva DÚ SR, Ing. Gabriela Csollára, a odovzdaní najvyššieho družstevného ocenenia mali hostia možnosť pozrieť si muzikál Modrá ruža majstra Gejzu Dusíka, po ktorom nasledovala recepcia v priestoroch divadla. 

Delegácia Družstevnej únie SR

Delegácia Družstevnej únie SR sa v Bruseli v dňoch 28. – 29. mája 2008 zúčastnila Valného zhromaždenie Cooperatives Europe – európskeho regiónu Medzinárodného družstevného zväzu. 

Okrem štatutárnych záležitostí bol Valným zhromaždením schválený postup európskych členov MDZ voči rozhodnutiam Európskej komisie, ktoré môžu ohroziť viaceré národné družstevné organizácie na základe podnetu súkromných podnikateľských štruktúr a posudzovania tzv. štátnej pomoci pre družstvá. Petícia pod názvom „Ruky preč od našich družstiev“ bola rozoslaná členom Cooperatives Europe v písomnej forme. Družstevná únia SR vyjadrila podporu petícii v mene svojich členských organizácií a členskej základne.

V dňoch 5. – 6. júna 2008 sa delegácia Družstevnej únie SR

V dňoch 5. – 6. júna 2008 sa delegácia Družstevnej únie SR zúčastnila mimoriadneho Valného zhromaždenia Medzinárodného družstevného zväzu v Ríme. Mimoriadne Valné zhromaždenie schválilo dodatky k Stanovám MDZ a nový vzorec na výpočet členského príspevku. Schváleniu dokumentov predchádzal 2-ročný proces konzultácií v rámci pracovnej skupiny pre reštruktualizáciu s národným členmi Medzinárodného družstevného zväzu. Cieľom procesu je posilnenie pozícií MDZ ako centrálnej družstevnej organizácie, jeho zviditeľnenie a zlepšenie prepojenia ústredia s regionálnymi štruktúrami.

Okrem oficiálnych rokovaní sa predstavitelia Družstevnej únie SR zúčastnili niekoľkých bilaterálnych rokovaní s európskymi delegáciami s cieľom možnosti spoločného postupu pri schvaľovaní vybraných zmien v Stanovách a Rokovacom poriadku MDZ. 

Zásadné pripomienky k Stanovám a Rokovaciemu poriadku, ktoré Družstevná únia SR spracovala a prezentovala Cooperatives Europe začiatkom roka 2008, boli do schvaľovaných dokumentov zapracované.

Výsledky mimoriadneho Valného zhromaždenia MDZ možno hodnotiť pozitívne, nakoľko pri pôvodnom návrhu bolo súbežne so znížením členského príspevku navrhované aj zníženie počtu hlasov DÚ SR. V dôsledku bilaterálnych rokovaní a následného koordinovaného postupu Cooperatives Europe sa podarilo udržať nižšiu úroveň členského príspevku a zvýšiť počet hlasov na 5.

Delegácia Družstevnej únie SR sa zúčastní Valného zhromaždenia Medzinárodného družstevného zväzu

Delegácia Družstevnej únie SR sa v Bruseli v dňoch 28. – 29. mája 2008 zúčastnila Valného zhromaždenie Cooperatives Europe – európskeho regiónu Medzinárodného družstevného zväzu.

Okrem štatutárnych záležitostí bol Valným zhromaždením schválený postup európskych členov MDZ voči rozhodnutiam Európskej komisie, ktoré môžu ohroziť viaceré národné družstevné organizácie na základe podnetu súkromných podnikateľských štruktúr a posudzovania tzv. štátnej pomoci pre družstvá. Petícia pod názvom „Ruky preč od našich družstiev“ bola rozoslaná členom Cooperatives Europe v písomnej forme. Družstevná únia SR vyjadrila podporu petícii v mene svojich členských organizácií a členskej základne.

V dňoch 16. - 20. augusta 2007 sa v Nitre v rámci Agrokomplexu

uskutoční 14. ročník medzinárodnej kontraktačno- predajnej výstavy COOPEXPO 2007

XVI. Valné zhromaždenie delegátov Družstevnej únie SR,

ktoré sa konalo v Bratislave dňa 26.4.2007 schválilo pozitívne hospodárske výsledky.

Delegácia Družstevnej únie SR sa v júni 2007 zúčastní

Delegácia Družstevnej únie SR sa v júni 2007 zúčastní Tretieho európskeho družstevného konventu pod názvom „Európsky sociálny dialóg“. V uvedenom termíne sa uskutoční aj Valné zhromaždenie Cooperatives Europe.

Informácia o zmene názvu SZVD na COOP PRODUKT SLOVENSKO

COOP PRODUKT SLOVENSKO (CPS) je záujmovým združením výrobných a iných družstiev. Vzniklo v roku 1953 a v súčasnosti združuje cca 100 členských družstiev. 
Ťažisko práce orientuje do metodickej, koordinačnej a informačnej oblasti. Metodicky pomáha členským družstvám a usmerňuje ich v ekonomickej, legislatívnej, právnej oblasti, vo financovaní, v otázkach daňových, mzdových, účtovníctve a v štatistike, v oblasti štandardizácie a certifikácie. Participuje na tvorbe rôznych projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Pomáha družstvám riešiť problémy súvisiace so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím. Organizuje vzdelávacie aktivity pre členov, rozvoj športovej a rekreačnej činnosti.

CPS je nezisková organizácia, ktorej činnosť je financovaná z príspevkov členských družstiev a z vlastnej činnosti . 

CPS združuje družstvá s rôznorodou výrobnou činnosťou a činnosťou v oblasti poskytovania služieb .Vykonáva pre ne akvizíciu, sprostredkovateľský a informačný servis v rôznych odboroch, koordinuje účasť družstiev na kontraktoch, veľtrhoch a výstavách doma i v zahraničí.

CPS úzko spolupracuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom školstva, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, ale aj s vysokými školami, najmä s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Dlhodobé sú i jeho zahraničné vzťahy. CPS sa zúčastňuje na práci Medzinárodného družstevného zväzu v medzinárodnej organizácii pre priemyselné, remeselnícke, službové a výrobné družstvá (CICOPA). Svoje poslanie tiež uplatňuje v európskej konfederácii výrobných a sociálnych družstiev a participatívnych podnikov krajín Európskej únie (CECOP). Zástupca CPS reprezentuje záujmy slovenského družstevníctva v Správnej rade Cooperatives Europe, vrcholovej družstevnej organizácie v Európe, združujúcej Európske družstevné federácie a sektory. 

Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava 26
Ing. Daniel Pavel
Predseda CPS
e-mail: office@cpscoop.sk
telefón: 02 / 53412336
fax: 02 / 53412412

Medzinárodná konferencia

V dňoch 10. – 11.11.2006 sa v Manchestri, Veľká Británia, uskutočnila Medzinárodná konferencia „Družstvá: Alternatívny obchodný model dobrého riadenia a udržateľného rozvoja“ a Valné zhromaždenie Medzinárodného družstevného zväzu pre Európu. 
Regionálne zhromaždenie bolo potvrdením zavŕšenia procesu integrácie a reštrukturalizácie európskeho regiónu MDZ a Koordinačného výboru európskych družstevných asociácií /CCACE/, ktoré sa spojili do združenia COOPERATIVES EUROPE – Európsky región MDZ. 
Okrem schvaľovania Stanov Cooperatives Europe prebehli aj voľby do 13 – člennej Rady združenia. Pán Daniel Pavel bol zvolený za člena Rady Cooperatives Europe s druhým najvyšším počtom hlasov /211/ na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. 

Regionálne zhromaždenie Medzinárodného družstevného zväzu

Dňa 9. -11.11.2006 sa v Manchestri, Veľká Británia, uskutoční Regionálne zhromaždenie Medzinárodného družstevného zväzu, na ktorom sa zúčastní aj delegácia DÚ SR.

COOPEXPO 2006

V dňoch 17. -22. augusta 2006 sa v Nitre v areáli výstaviska Agrokomplex uskutoční 13. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2006

Delegácia Družstevnej únie Slovenskej republiky rokovala s poslancami Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku v Bruseli

Delegácia Družstevnej únie SR v zložení pp. Vladimír Sekanina, predseda Predstavenstva DÚ SR a predseda Slovenského zväzu bytových družstiev; Václav Fabrici, podpredseda Predstavenstva DÚ SR a predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR; Daniel Pavel, člen Predstavenstva DÚ SR a predseda Slovenského zväzu výrobných družstiev; Ferdinand Černý, člen Predstavenstva DÚ SR a výkonný riaditeľ DÚ SR; Helena Cápová, SZVD; Mária Pellerová, DÚ SR, sa v dňoch 27. – 28.6.2005 zúčastnila Druhého európskeho družstevného konventu a ďalších zasadnutí európskych družstevných organizácií.

Účasť na zasadnutiach bola impulzom k iniciatíve zorganizovať pracovné stretnutie s poslancami Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku.
Na základe dohody medzi pp. Vladimírom Sekaninom, Václavom Fabricim a Petrom Bacom, bol členom Európskeho parlamentu za SR zaslaný pozývací list na stretnutie dňa 28.6.2005 spolu s okruhom problémov legislatívneho, ekonomického a sociálneho charakteru, ktoré slovenské družstevníctvo prekonáva.

Pozvanie na pracovné stretnutie prijali
pp. Zita Pleštinská, SDKÚ; Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa /s asistentom Heribertom Krafčíkom/
Peter Baco, ĽS HZDS, Výbor pre poľnohospodárstvo /s manželkou/
Irena Belohorská, ĽS HZDS, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie
Sergej Kozlík, ĽS HZDS, Výbor rozpočtový
Peter Šťastný, SDKÚ, Výbor pre medzinárodný obchod, resp. rozpočtový

Pán Kozlík a pán Šťastný sa na poslednú chvíľu zo stretnutia ospravedlnili vzhľadom na urgentné zvolanie schôdze Výboru rozpočtového, kde sa predkladal návrh na schválenie príspevku z rozpočtu EÚ pre Tatry.

Po vzájomnom predstavení informovala slovenská strana hostí o zámere stretnutia ako aj o záveroch Druhého európskeho družstevného konventu.
Hosťom bola odovzdaná publikácia Družstevnej únie SR o jej histórii a činnosti, Informácia o stave slovenského družstevníctva vo vzťahu k Európskej únii a návrh na prerokovanie jeho problémov na úrovni poslancov Európskeho parlamentu a Rezolúcia Druhého európskeho družstevného konventu.
Každý z predsedov členských organizácií DÚ SR informoval v stručnosti o systéme, zameraní a aktivitách svojej organizácie. 
V ďalšej časti prebiehala diskusia k vybraným problémom jednotlivých členských organizácií DÚ SR, pričom
- p. Sekanina zdôraznil, že najväčší problém vo fungovaní bytových družstiev vidí v nepremyslenej privatizácii bytového fondu a nevyhnutnosť riešiť komplexne rekonštrukciu bytového fondu zo strany vlády SR
- p. Fabrici informoval, že poľnohospodárske družstvá vidia vážny problém v posúdení otázky majetkovej účasti na podnikaní družstva v súvislosti s hlasovaním o implementácii štatútu Eurodružstva do národnej legislatívy; ďalší problém sa týka daňového zaťaženia poľnohospodárskych družstiev; z hľadiska koncepčných otázok účasť družstiev na hospodárskom rozvoji SR je dominantná úloha družstiev v rozvoji vidieka
- p. Pavel považoval za negatívny poznatok malé zapojenie družstiev do využívania zdrojov z fondov Európskej únie; rozhodnutie orgánov EÚ o uvoľnení trhu s Čínou v oblasti textilného priemyslu, v dôsledku čoho je európsky trh zaplavený lacným a nekvalitným textilom, čím sa aj slovenské družstvá dostali do krízových situácií; uplatnenie schémy Komisie EÚ DE MINIMIS na chránené dielne a chránené pracoviská, čo bude mať dopad na čerpanie dotácií a príspevkov pre zamestnávateľov zamestnávajúcich občanov so zdravotným postihnutím
- p. Černý informoval o problémoch spotrebných družstiev SR so zameraním na predaj pod cenu, predajnú dobu v obchodných prevádzkach a rozhodovanie o umiestnení obchodnej prevádzkarne v rámci regulovanej výstavby a umiestňovania veľkých obchodno-prevádzkových jednotiek. Tieto otázky nie sú riešené legislatívou EÚ, ale len čiastočne v jednotlivých štátoch Únie.

Pozvaní hostia zo strany poslancov EP za Slovenskú republiku po vypočutí informácií o slovenskom družstevnom hnutí a vybraných problémoch prisľúbili podporu družstvám či z pozície v Európskom parlamente, tak aj z pozície v politike Slovenskej republiky. 
Obe strany sa dohodli, že sa vynasnažia organizovať podobné pracovné stretnutia častejšie, hlavne pri riešení konkrétnych záležitostí.

Druhý európsky družstevný konvent organizovaný Medzinárodným družstevným zväzom sa niesol v znamení témy „Zodpovedná konkurencie schopnosť a rozvoj“.

Bol príležitosťou na prezentovanie špecifických príspevkov družstevných podnikov vo vytváraní synergie medzi ich zámermi v ekonomickej, sociálnej oblasti a v oblasti životného prostredia, ktoré zdôrazňuje Lisabonská stratégia. Konvent riešil aj záležitosti, s ktorými sú družstevné podniky na európskej úrovni konfrontované, tak aby prispeli k realizácii svojich zámerov.

Nasledujúc hodnotenie Lisabonskej stratégie v polovici obdobia jej trvania zo strany Európskej rady, Družstevný konvent bol zameraný na kľúčové otázky stratégie, propagoval a podporoval družstevnú cestu k dosiahnutiu cieľov získania viacerých a lepších pracovných príležitostí a väčšej sociálnej previazanosti so stratégiou nepretržitého rozvoja.

Na Konvente, ako veľmi dôležitom podujatí Cooperatives Europe /pozn. spoločná platforma Medzinárodného družstevného zväzu pre región Európa – MDZ Európa a Koordinačný výbor družstevných asociácií v Európe - CCACE/ v rámci plánu práce na rok 2005, sa zúčastnili komisári Európskej únie a ďalší oficiálni hostia na kľúčových vystúpeniach pod vedením co-prezidentov Cooperatives Europe – Pauline Green a Etienne Pflimlina za plnej podpory ďalších riadiacich členov európskeho družstevného sektora.

Významnou prezentáciou bolo vystúpenie co-prezidentky Cooperatives Europe, p. Pauline Green. Zamerala sa na objasnenie cieľov vytvorenia platformy Cooperatives Europe – zlepšenie image a uznanie družstiev, ich sociálneho aspektu aj z hľadiska Európskej únie. Zhodnotila vývoj udalostí od konania Prvého družstevného konventu v roku 2002 zo strany Európskej komisie, ktoré vyústili do prijatia Komunikácie o podpore družstiev. 
Uviedla priority družstevného hnutia na nasledujúce dva roky:
- zvýšenie konkurencie schopnosti – dokázať, že družstvá sú efektívny a úspešný konkurent obchodného modelu
- uznanie družstevného sektora ako obchodného sektora so sociálnym kontextom
- rozvíjanie aktivít za hranicami Európskej únie
- generovanie ekonomického úspechu so sociálnym aspektom aj v nových odvetviach poisťovníctvo, bankovníctvo
- uznanie zo strany európskych inštitúcií
- uskutočňovanie čestného obchodu
- zachovávanie tradičných typov družstiev popri vzniku nových typov Družstevný región Európa má za cieľ v najbližšom období:
1. uznanie družstevných podnikov 
2. uznanie sociálneho aspektu družstevných podnikov vzhľadom k tomu, že družstvá sú organizáciami zamestnávateľskými, zamestnaneckými a sociálne orientovanými
3. uznanie významu družstiev v oblasti poskytovania služieb
4. zabezpečenie efektívneho fungovania družstevných podnikov z hľadiska ekonomického a sociálneho 5. zrevidovanie systému stratégie susedstva prostredníctvom nevytvárania blokov rozvoja a rastu, vytvárania pracovných príležitostí, inovácie, flexibility, ekonomického úspechu.

Nastolené otázky a problémy budú ďalej riešené a konzultované tak v rámci globálneho Medzinárodného zväzu, ako na úrovni inštitúcií Európskej únie. Najbližšou príležitosťou bude Valné zhromaždenie Medzinárodného družstevného zväzu v Kolumbii, Cartagene v septembri 2005.

Bratislava, júl 2005

Družstevníci hodnotili

V apríli t. r. sa konalo už XIV. Valné zhromaždenie Družstevnej únie SR. V správe o činnosti Predstavenstva DÚ SR od posledného zhromaždenia, predseda predstavenstva Ing. Daniel Pavel, pozitívne zhodnotil uplynulý rok činnosti únie. Poukázal na veľké a dôležité aktivity, ktoré sa uskutočnili nielen v súvislosti s oslavami 160. výročia vzniku družstevného hnutia na Slovensku a družstevného podnikania.
Ing. Vladimír Sekanina, novozvolený predseda predstavenstva, vo svojom vystúpení zdôraznil potrebu pripraviť sa na nový systém riešení po vstupe do Európskej únie a využívanie poznatkov a právomocí nielen inštitúcií Európskej únie, ale aj európskych družstevných organizácií. I preto, že susedné krajiny majú podstatne jednoduchšie podmienky na činnosť vo svojich krajinách. Vyjadril aj spokojnosť s členstvom troch členských organizácií DÚ SR v Republikovej únii zamestnávateľov SR, prostredníctvom ktorej bude možné viac presadzovať svoje záujmy. Zmienil sa aj o plánovanom augustovom stretnutí s prezidentom SR, na ktorom by sa mali družstevní predstavitelia snažiť presadiť, aby sa o situácii v družstevnom systéme SR dostala i zmienka do Správy o stave republiky, s ktorou chce vystúpiť prezident SR v Národnej rade SR.

DÚ SR na VZ MDZ

V termíne 22. – 23.septembra 2005 sa v Kolumbii – Kartagene, uskutoční Valné zhromaždenie Medzinárodného družstevného zväzu /ďalej MDZ/ v hoteli Hilton Cartagena, na ktorom sa zúčastní aj delegácia DÚ SR.

Téma Valného zhromaždenia je „Družstevné hodnoty: konkurencie schopný prínos v globalizovanej ekonomike“, ktorá nadväzuje na 10. výročie prijatia Vyhlásenia medzinárodnej družstevnej identity a bude zameraná na skúsenosti z prispievania družstevných hodnôt k rozvoju úspešných družstevných aktivít.

Zasadnutia sú rozdelené do troch základných časových rovín:
- zasadnutia sektorálnych organizácií – nedeľa 18.9. – utorok 20.9.2005
- zasadnutia špecializovaného zamerania - streda 21.9.2005
- Valné zhromaždenie MDZ – štvrtok 22.9. - piatok 23.9.2005

Tlačová konferencia

Bratislava 1. februára 2005 – Na tlačovej konferencii k 160. výročiu vzniku družstevného hnutia na Slovensku, ako aj o pomoci slovenských družstevníkov Vysokým Tatrám a ľuďom postihnutým zemetrasením v krajinách juhovýchodnej Ázie zdôraznil Ing. Daniel Pavel, predseda predstavenstva Družstevnej únie Slovenskej republiky okrem iného, že „na Slovensku v súčasnosti pôsobia štyri typy družstiev. COOP Jednota Slovensko, s.d. spája 33 právne samostatných spotrebných družstiev, ktorá v oblasti obchodnej činnosti zabezpečuje centralizovaný nákup potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru v 2 400 prevádzkových jednotkách, čo predstavuje najhustejšiu maloobchodnú sieť na celom území našej republiky. Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR zastrešuje 460 poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností, ktoré zamestnávajú 37 200 pracovníkov a títo obhospodarujú 52 % celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, čo je 1, 268 tis. hektárov. Na Slovensku asi 22 % z celkového počtu bytov a domov bolo zrealizovaných družstevnou formou, v ktorých býva takmer jedna pätina obyvateľstva našej republiky. Bytové družstevníctvo je teda významnou súčasťou hromadnej výstavby bytov a jeho najzávažnejším problémom v súčasnosti je komplexná rekonštrukcia bytového fondu v nadväznosti na vek domov a bytov. Výrobné družstvá na Slovensku , ktoré sú združené v Slovenskom zväze výrobných družstiev už viac ako 50 rokov, pôsobia v 12 odboroch činnosti, najmä v textile, kovovýrobe, stavebnej činnosti, keramike, chemickej, plastikárskej výrobe a ďalších.“

Tak ako v minulosti i dnes, počas celej histórie družstevného hnutia na Slovensku družstevná forma dokázala svoju životaschopnosť a i dnes patrí k formám podnikania, ktoré nielen vytvárajú pracovnú príležitosť pre občanov tejto republiky, tvoria nemalé hodnoty, ale aj plnia významnú spoločenskú úlohu pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím.

Táto veľká rodina družstevníkov, ktorá predstavuje viac ako 700 družstiev s členskou i zamestnaneckou základňou do 70 tisíc ľudí a produkciou družstiev na hrubom domácom produkte viac ako 7 %, i dnes vo svojej činnosti stavia na základných princípoch družstevníctva akými sú dobrovoľnosť, vzájomnosť, rovnosť a svojpomoc. Preto v celej svojej histórii družstvá dokázali svoju životaschopnosť a zapustili hlboké korene medzi obyvateľstvom.

Ich solidarita, vzájomná spolupráca a svojpomoc je známa nielen vo vzťahu k svojim členom a zamestnancom, ale i tým, ktorí ich pomoc potrebujú. Preto predstavenstvo Družstevnej únie SR, ktorá od svojho založenia v decembri 1992 predstavuje najvyšší koordinačný orgán reprezentujúci záujmy a rozvoj družstevného hnutia na Slovensku , rozhodlo o poskytnutí pomoci . Pre Vysoké Tatry postihnuté kalamitou venuje 250 tisíc korún a takúto istú sumu 250 tisíc korún aj na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením v krajinách juhovýchodnej Ázie.. Tak ako v minulosti, či už išlo o povodeň, ktorá v 60-tych rokoch minulého storočia zasiahla Južné Slovensko, ale o účasť družstevníkov pri zalesňovaní Vysokých Tatier či finančnú pomoc japonským družstevníkom postihnutých zemetrasením v 90-tych rokoch 20.storočia, slovenskí družstevníci nestoja bokom a cítia s tými, ktorí aj ich pomoc potrebujú.

COOPEXPO 2004

V dňoch 19. - 24. 8. 2004 organizovala Družstevná únia SR v spolupráci so Slovenským zväzom výrobných družstiev 11. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2004, ktorá sa uskutočnila v rámci 31. ročníka Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX v Nitre.

List Vláde a Národnej rade SR

Vážený pán predseda vlády SR, 
Vážený pán predseda Národnej rady SR,
v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a rozdielnym postavením družstevníctva na Slovensku a v EÚ, považujeme za potrebné a žiaduce obrátiť sa na vládu a parlament Slovenskej republiky v záujme zlepšenia podmienok existencie družstevníctva na Slovensku.

Družstvá sú vo väčšine súčasných členských štátov EÚ chápané ako prostriedok k posilneniu ekonomickej pozície malých a stredných podnikov na trhu a sú formou podnikania, ktoré má aj u nás už skoro 160-ročnú tradíciu, ale predstavujú tiež typ podniku, kde členovia i zákazníci majú reálny vplyv na rozhodovací proces v oblasti riadenia. Veľmi významnú úlohu zohrávajú v rôznych sférach spoločnosti, osobitne v oblasti sociálnej ekonómie, ktorá stále viac získava na dôležitosti v členských štátoch Európskej únie.

Slovenské výrobné, spotrebné, bytové a poľnohospodárske družstevníctvo nie je síce žiadnym spôsobom diskriminované, ale na druhej strane z pohľadu záujmu a podpory štátnych a vládnych orgánov je v nevýhode voči ostatným druhom podnikania, ktoré sú od začiatku 90-tych rokov priebežne a výrazne podporované. Družstevníctvo na Slovensku sa nachádza kdesi mimo záujmu vlády i parlamentu.

Z celosvetového pohľadu a osobitne v rámci Európskej únie sa prikladá družstevníctvu veľký význam, všeobecne je podporovaný jeho rozvoj a zvlášť v bývalých krajinách východného bloku badať jeho výrazné napredovanie.

Výraznou pomocou v tomto trende sú najnovšie nástroje, ktoré poskytujú texty v dokumentoch:
- Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN o družstvách v sociálnom rozvoji
- Odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce č. 193 z roku 2002 o podpore družstiev
- Nariadenie Rady EÚ o organizačnej forme Európskej družstevnej spoločnosti z roku 2003 spolu so smernicou Rady k tejto problematike
- Správa Európskej komisie Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov z r. 2003 o podpore družstevných spoločností v Európe

Posledne menovaný dokument (ďalej Správa Komisie o družstvách) považujeme, ako predstavitelia družstevného hnutia na Slovensku, za komplexné a vyčerpávajúce zhrnutie všetkých ostatných dokumentov o družstvách, ktoré by malo vládam členských krajín EÚ pripomenúť významtejto formy podnikania a využitia jej obchodného a výrobného potenciálu a efektov spojených so zvyšovaním zamestnanosti. Európska komisia je toho názoru, že družstevný potenciál nie je využívaný v členských štátoch EÚ v takej miere, akú si zasluhuje a imidž družstiev sa musí zvýšiť na národných úrovniach i na úrovni celoeurópskej.

Preto sa obraciame týmto listom na vládu a Národnú radu SR, na kompetentné ministerstvá, orgány a inštitúcie, aby túto Správu Komisie o družstvách akceptovali a postupovali v jej intenciách. V tejto súvislosti považujeme za potrebné, aby vrcholní predstavitelia slovenského družstevníctva boli prizývaní ku konzultáciám pri tvorbe novej družstevnej legislatívy a boli tak vytvorené podmienky k prepojeniu medzi družstevníctvom a vládou, ako to vyplýva z obsahu Správy Komisie o družstvách ako aj z významu a tradícií družstevníctva na Slovensku.

S úctou
Ing. Daniel P a v e l, v.r.
predseda Predstavenstva Družstevnej únie SR
a predseda Slovenského zväzu výrobných družstiev

Ing. Vladimír S e k a n i n a, v.r.
predseda Slovenského zväzu bytových družstiev

Ing. Václav F a b r i c i, v.r.
predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR

Ing. Adrián Ď u r č e k, v.r.
predseda COOP Jednota SlovenskoDružstevná Únia Slovenskej Republiky

Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava
Slovenská Republika

Copyright © DÚ SR, 2014-2016. Všetky práva vyhradené.    Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok